Manadžment

Vođenje i organizacija veće moderne komapnije koja se bavi staklenim baštama zahteva puno znanja i različitih veština. Menadžer takve kompanije mora da poseduje hortikulturna znanja vezana za uzgajanje biljaka i njihovu proizvodnju, tehnikalije staklenika, znanja iz oblasti energetike, upravljanja kompanijom i upravljanja zaposlenima, kao i druga znanja i veštine vezane za nadzor, kontrolu i sl.Ustanoviti hortikulturnu kompaniju nije mala stvar i nije lak posao. Građevine, instalacije, biljke, zaposleni – sve mora da se uskladi, a za to su potrebna odlična menadžerska znanja i iskustva. Kako bi se maksimalno skratio početni period razrade posla i adekvatno ograničili troškovi, odnosno povećala efikasnost, rukovodstvo mora od prvog dana da poseduje sva ova znanja.Ako klijenti nemaju ova znanja i iskustva, Looije Agro Technics može da se brine određeni vremenski period o operativnom upravljanju njihove staklene bašte. Neko od naših hortikulturnih menadžera može biti uvek uz vas i na vašoj lokaciji.