Osnivanje i kreiranje

Postoji jedna stara izreka: “Većina ljudi ne planira da bude neuspešna, oni samo ne naprave uspešan plan”.

Za uspešan plan je potrebno znanje. Naravno, bitno je kakvo znanj je vama potrebno i kakve želje, zahteve, potebe i ideje vi imate. Takođe, bitna su i vaša očekivanja i mogućnosti.

Naše osoblje iz službe “Priprema projekta” će vas snabdeti sa svim potrebnim informacijama i postaviće vam prava pitanja na osnovu kojih ćete moći jasno da nam opišete svoju ideju. Mi ćemo biti vaše ogledalo i usmeravaćemo vas uz pomoć pravih pitanja: Da li je to baš ono što želite? Gde vidite vašu kompaniju kroz 5 godina? Kako vi vidite vašu kompaniju, na primer, za 15 godina?

Za nas je izazov da budemo najbolji u oblasti staklenih bašti. Takođe, uvek smo u toku što se tiče novosti na ovom području iako mi radimo potpuno nezavisno od dobavljača ili drugih igrača na tržištu staklenih bašti. Kombinacija svih naših kvaliteta nam omogućava da smo najbolji u davanju jasnih i jednostavnih, ali pre svega stručnih i nezavisnih saveta.

Ukoliko je to potrebno, pre izrade plana, prvo ćemo sprovesti posebno istraživanje izvodljivosti. Svi razgovori sa vama će na kraju rezultirati u dobro osmišljen i kompletan plan. Nakon toga, vaš projekat ćemo podeliti na logičke jedinice i za svaku jedinicu ćemo moći da pripremimo tačan opis. Na osnovu ovakvog opisa projekta moćićemo precizno da tražimo ponude od dobavljača ili da raspišemo tendere.