Savetovanje prilikom naručivanja i kupovine komunalne i energetske opreme

Po pravilu, moderne staklene bašte ne funkcionišu bez gasa. Looije Agro Technics B.V. će se pobrinuti za vaše potrebe vezane za to, a zatim će voditi i čitav proces planiranja, pregovaranja sa vašim dobavljačima, upravljanja zgradom i postavljanja opreme. Naše ogromno znanje na ovom području i dobra saradnja sa energetskim kompanijama nam pomažu da naši stručnjaci brzo i kompetentno nađu zajednički jezik i najbolja komunalna rešenja u okviru pregovara sa energetskim kompanijama.Osim gasa, moderne staklene bašte često troše i značajnu količinu električne energije. Ako vaš sistem osvetljivanja koristi električnu energiju ili je ona potrebna za kogeneracioni modul ili sličnu opremu, onda je svakako potrebno da vaš staklenik ima kvalitetnu vezu sa električnom energijom. Tačna lokacija sobe sa srednjim naponom, trafostanice, precizan strujni put, kontrolne strukture i drugi elementi su faktori koji utiču na odabir i korišćenje vaših sistema. Looije Agro Technics B.V. će se pobrinuti za pripremu i kompletan nadzor izgradnje ovakvih strujnih veza. Uz vas smo od prvog kontakta sa dobavljačem električne energije do dostave i instalacije sistema.U mnogim slučajevima se odlučujemo i za blisku saradnju sa našim stručnjacima iz odeljenja energetike, tako da se svi zajedno odlučimo za najbolju električnu instalaciju za vašu kompaniju ili njeno proširenje.Po želji možemo da se pobrinemo i za sve druge elemente vašeg staklenika, kao što su: vodovod, kanalizacija, telefon, kablovske veze i sve drugo što je potrebno i što želite. Po vašoj želji sve to uključujemo u naš plan projekta, na kome rade i naši stručnjaci iz odeljenja za pripremu projekta. Upravo iz tog razloga je naš slogan: “Najstručnije i kompletno”.