Planiranje izgradnje

“Dobro planiranje je pola posla”. Ova izreka posebno važi kada se radi o projektima kompleksne izgradnje. Vrlo često je potrebno da je više različitih kompanija uključeno u izgradnju objekta staklene bašte. Zbog toga je dobro planiranje više od postavljanja stvari na svoje mesto – dobro planiranje podrazumeva da svaka u izgradnju uključena strana ima dovoljno vremena da uradi svoj deo posla, a da su te aktivnosti adekvtno povezane i usklađene. Takođe, dobar plan mora da predvidi moguće poteškoće ili promene okolnosti.

Istovremeno, naše planiranje izgradnje sadrži osnovne korake odnosno najbitnije prekretnice prema kojima određujemo da li je neka aktivnost na vreme izvedena i da li se sve može postići u dogovorenom roku. To je ono što je bitno na kraju – da je sve završeno do dogovorenog datuma i mi se za to definitivno pobrinemo – tačno na vreme izručujemo svojim klijentima njihove kompanije odnosno njihove staklene bašte.