Građevinska administracija

Osnova dobrog projekta je i precizno vođenje građevinske administracije. Dobavljači i izvođači radova šalju svoje predračune i račune za završen posao. Mi smo tu da proverimo da li je posao zaista bio urađen korektno i na vreme, a samo ako je to slučaj, računi su odobreni i mogu da se regulišu.Takođe, dodatni dogovori i promene (smanjen ili povećan obim nekog posla) moraju biti adekvatno evidentirani kako ne bi došlo do nesporazuma.Naš Looije Agro Technics B.V. tim koji nadzire spoljašnje izvođenje usluga (radova) će se pobrinuti za svu vašu građevisnku administraciju i nadzor realizacije vašeg projekta. Najjednostavnije rečeno, kada vi nama pošaljete kopiju primljenog računa dobavljača, mi vama odgovorimo da li je račun u redu, da li je posao urađen po dogovoru i posavetujemo vas u vezi sa plaćanjem. Samo na ovaj način ćete biti sigurni da su vaši interesi zaista zastupljeni i da su vaša sredstva pravilno iskorišćena, odnosno da je vaš građevinski projekat i finansijski uspešan.