Priprema terena za izgradnju

Priprema terena za izgradnju je osnovni korak u pripremi građevinskih radova. Temelj se postavlja na osnovu crteža/nacrta koji spremaju stručnjaci iz Looije Agro Technics B.V.. Za to koristimo specijalni visoko-tehnološki softver. Temelj može da se postavi na terenu gde se uklanja ili dodaje zemlja (ponovna upotreba zemlje), a ovaj softver nam omogućava da precizno izračunamo koliko je zemlje potrebno za kopanje basena, jame ili nagiba za staklenik.

Čak i kada temelj postavljaju drugi izvođači radova, u našem planu je pažljivo opisano šta treba da se uradi. Dakle, izvođači radova, koje sami birate prethodno, na osnovu našeg detaljnog opisa projekta, za vas pripremaju precize ponude, koje su samo zahvaljujući našem dobrom opisu bez greške. Nakon prijema svih ponuda, mi ćemo se pobrinuti da su sve ponude u takvom obliku da mogu jednostavno da se uporede. Ako je to potrebno, dobavljačima ćemo postaviti i dodatna pitanja, koja će vam pomoći prilikom odabira ponude. Takođe, nudimo vam i pravne savete, odnosno pomoć prilikom sastavljanja i sklapanja ugovora. Na kraju ćemo se pobrinuti i za to da se svi vaši ugovori i dogovori i u praksi poštuju.

Dakle, rad na terenu će proveravati naša, za to specijalizovana služba. Redovno ćemo proveravati da li je sve kao po dogovoru. Do te mere se detaljno sve proverava, da se izvode i merenje uz pomoć najmodernije geodetske opreme. Samo ako su rezultati merenja u skladu sa željenim ciljevima, izgradnja vašeg projekta može da počne. U ovoj fazi je naš moto: “Tri puta meri – jednom seci!”