Bouwrijp maken perceel

Het bouwrijp maken van een perceel is stap één in de voorbereiding van de daadwerkelijke bouw. Op basis van door Looije Agro Technics gemaakte bouwtekeningen wordt het grondwerk uitgevoerd. Met behulp van speciaal daarvoor geschreven software kan gewerkt worden met aan- of afvoer van grond of juist met een zogeheten ‘gesloten grondbalans’. De grond die vrijkomt of juist nodig is bij de aanleg van bassins, laadkuil, wegprofielen en afschot van de kas kan zo precies berekend worden.

Ook bij het uitbesteden van grondwerk wordt zorgvuldig beschreven wat er precies gebeuren moet. De aannemers of grondwerkers die u kiest kunnen vervolgens op basis van de gedetailleerde projectbeschrijving inschrijven. Na ontvangst van de offertes zorgen we dat alle aanbiedingen vergelijkbaar worden. Zo nodig stellen we daarvoor aanvullende vragen. Uiteindelijk geven we een aanbestedingsadvies en assisteren we bij het contractueel vastleggen van alle afspraken. Uiteindelijk zorgen we ervoor dat deze afspraken in de praktijk ook uitgevoerd worden.

Het werk op het veld wordt door onze medewerkers van de buitendienst gecoördineerd en er wordt gecontroleerd of alles volgens afspraak gebeurt. Daarvoor worden steekproefgewijs controlemetingen uitgevoerd met behulp van specialistische landmeetapparatuur. Alleen indien de afmetingen, hoogte, verdichting en dergelijke van het grondwerk goed zijn uitgevoerd kan de bouw van uw project succesvol starten.