Akoestische rapportages

Bij ieder bedrijf geldt: waar gewerkt wordt is geluid. Zo ook bij uw project of bedrijf. In alle Europese landen is in regelgeving precies vastgelegd wanneer geluid wel acceptabel is en wanneer er sprake is van geluidsoverlast en wanneer aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Looije Agro Technics verzorgt ten behoeve van projecten uitgebreide akoestische rapportages die inzicht geven in geluid, geluidsbronnen en hun effecten op de omgeving. Waar nodig kunnen wij door onze glastuinbouwexpertise bij eventuele problemen of vragen vakkundig adviseren over aanpassingen of maatregelen.

Neem contact met ons op