Veiligheid en gezondheid

Bij elk bouwproject zijn er veiligheidsrisico’s. De wet bepaalt dat een opdrachtgever eindverantwoordelijk is voor de veiligheids- en gezondheidsaspecten van een bouwproject. Al in een vroeg stadium wordt door de ontwerper van een bouwproject gekeken naar eventuele risico’s.

Voordat de bouwwerkzaamheden starten wordt met elke leverancier contact opgenomen m.b.t. veiligheids- en gezondheidsrisico’s. In principe zijn alleen aannemers of leveranciers die zich conformeren aan de basis bouwplaatsregels welkom op uw project.

Door middel van zgn. ’toolbox-meetings’ wordt bij bouwvergaderingen of in aparte bijeenkomsten het onderdeel veiligheid en gezondheid regelmatig duidelijk op de kaart gezet. Daarnaast wordt door Looije Agro Technics een uitgebreid Veiligheids en Gezondheidsplan opgesteld, waarbij ook onderdelen bijvoorbeeld ‘aanwezigheidsregistratie’ en de verplichte aanmelding bij de arbeidsinspectie plaatsvinden.

Neem contact met ons op