Aquifers en koelinstallaties

Bij sommige teelten is een constante temperatuur gewenst en dat kan betekenen dat er koeling moet plaatsvinden. In nauw overleg met u wordt door de energiespecialisten van Looije Agro Technics gekeken welke mogelijkheden voor u het meest optimaal zijn: in het ene geval kunnen dat individuele koelers zijn, in het andere geval kan de aanleg van een complete ondergrondse opslag (aquifer) de meest aangewezen manier zijn.

Onze energiespecialisten werken nauw samen met de vakspecialisten van de afdeling ‘Vergunning en regelgeving’ om de techniek en regels synchroon te laten lopen.

Meer informatie? Neem contact met ons op!