Begeleiding aanvraag en aankoop nuts voorzieningeninstallaties

Een modern glastuinbouwbedrijf kan doorgaans niet zonder gas. Looije Agro Technics verzorgt uw aanvraag en begeleidt vervolgens het hele proces van planning, contacten met de leverancier, bouwmanagement en ingebruikname van de aansluiting. Door onze kennis en ervaring met de energiebedrijven zijn wij in staat om snel en vakkundig met de accountmanagers van de energiebedrijven over de nutsaansluitingen te overleggen.

Daarnaast gebruikt een modern glastuinbouwbedrijf vaak aanzienlijke hoeveelheid elektriciteit. Indien er ook gebruik gemaakt wordt van belichting of indien er elektriciteit opgewekt wordt (met een WKK of soortgelijke installatie) dan is een voldoende grote uitgebreide elektrische aansluiting noodzakelijk. De exacte locatie van middenspanningruimtes, trafostations, het precieze leidingtracé, de meetinrichting en dergelijke zijn factoren die van invloed zijn op de aanschaf en exploitatie van uw systemen. Looije Agro Technics verzorgt voor projecten indien gewenst de totale voorbereiding en het bouwmanagement van dit soort aansluitingen, vanaf het eerste contact met een netbeheerder tot en met de oplevering van een werkende installatie.

In veel gevallen wordt nauw samengewerkt onze vakspecialisten van de afdeling energie van om precies die aansluitingen te (laten) realiseren die passen bij uw bedrijf of uitbreidingswens.

Ook overige zaken als waterleiding, riool, telefoon, kabel en alle verdere denkbare aansluitingen worden desgewenst door onze vakspecialisten van de afdeling projectbegeleiding in de projectplanning en voorbereiding meegenomen, aangevraagd en begeleid. Niet voor niets is onze bedrijfsslagzin: ‘doordacht en compleet’.

Neem contact met ons op