Horizontale temperatuurmeting

Bij het ontwerpen van een glastuinbouwbedrijf wordt veel aandacht besteed aan de manier waarop de temperatuur in de teeltruimte nauwkeurig geregeld wordt: het bedrijf wordt in meerdere verwarmingsgroepen ingedeeld, en de precieze plaats, inzet en temperatuurbijdrage van elke verwarmingsgroep of koelingunit is doordacht. De projectmedewerkers van Looije Agro Technics maken daarbij gebruik van diverse specialistische softwarepakketten die de verschillende stroming, effecten en effectiviteit van de toegepaste systemen inzichtelijk maakt.

Niet zelden blijkt bij ingebruikname van een installatie dat deze niet precies functioneert zoals gepland. Of het nu om een ‘vergeten’ smoorplaatje gaat, of om een niet juist afgestelde pompunit: een niet optimaal afgesteld temperatuursysteem zorgt voor ongelijkheid en ongewenste effecten in uw teelt. In Nederland mag in kassen die onder een Groen Label certificaat vallen het verschil zelfs maar minimaal zijn.

Een zogeheten horizontale temperatuurmeting in uw kas kan inzichtelijk maken of uw installatie goed functioneert. Speciaal gekalibreerde temperatuurloggers worden in een bepaald patroon in uw teeltruimte ophangen en registreren iedere minuut de temperatuur tot 0,1 graad Celsius nauwkeurig. De totale gegevens van een periode bijvoorbeeld 1 of 2 dagen worden vervolgens in speciaal daarvoor ontwikkelde software geanalyseerd. In een 2D of 3D temperatuurweergave van uw teeltruimte is snel te zien hoe de temperatuurverdeling op bepaalde momenten is. Indien er problemen zijn, dan vormt het uitgebreide temperatuurrapport de basis om het probleem aan te pakken en op te lossen. Is uw installatie in orde, dan vormt het rapport het tastbare ‘bewijs’ daarvan voor de Groen Label certificatie.

Neem contact met ons op