CO2 meting

Planten hebben baat bij een bepaald gehalte aan CO2. Omdat CO2 ook een ‘bijproduct’ is bij de verbranding van een ketel of WKK op aardgas, ontstaat er een spanningsveld tussen productieaanbod van CO2 en teeltbehoefte CO2.

Om te controleren of uw installatie correct functioneert beschikt Looije Agro Technics over meetinstrumenten en daarvoor opgeleide medewerkers om uw project door te lichten en te rapporteren.

Uiteraard wordt deze apparatuur en kennis ingezet om bij de oplevering te controleren of installaties naar behoren functioneren. Ook wordt onze expertise regelmatig ingeschakeld om als externe adviseur bij een project of geschil onafhankelijk advies te kunnen geven.

Meer informatie? Neem contact met ons op!