Haalbaarheidsonderzoek

‘Bezint eer gij begint.’ Een ondernemer neemt regelmatig beslissingen op basis van intuïtie. Maar een ‘gevoel’ is natuurlijk niet genoeg als het gaat om aanzienlijke investeringen en consequenties. Daarom voert Looije Agro Technics bij grotere nieuwbouwprojecten of uitbreidingen vaak eerst op verzoek van de opdrachtgever een haalbaarheidsonderzoek uit.

Hierbij wordt uw project nog niet met maximale diepgang verwerkt, maar worden uw wensen en eisen, maar ook alle relevante mogelijkheden en eventuele belemmeringen zorgvuldig in kaart gebracht. Elk project en elke aankoop die Looije Agro Technics al eerder begeleidde werd door ons in de vorm van geanonimiseerde kengetallen in een database verwerkt. Door de jarenlange ervaring beschikken we nu over de meest uitgebreide en nauwkeurige cijfers op het gebied van glastuinbouwprojecten. Hierdoor zijn we uitstekend in staat om ten behoeve van uw project betrouwbare vergelijkbare projectinformatie aan te leveren en nauwkeurig te begroten.

Maar een haalbaarheidsonderzoek is meer: ook de functionele haalbaarheid en bruikbaarheid (gaat het werken?) en verschillende wettelijke eisen (waaronder bestemmingsplan, water- en natuurwetgeving e.d.) worden in het onderzoek betrokken. Aan de hand van het haalbaarheidsonderzoek weet u precies waar u aan begint.

Neem contact met ons op