Milieuvergunning, Besluit Glastuinbouw, Activiteitenbesluit

Uw bedrijfssituatie bepaalt of uw bedrijf een volledige milieuvergunning nodig heeft of onder het Besluit Glastuinbouw valt. Daarnaast kunnen onderdelen van uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit vallen. Ook kan er in uw situatie nog extra (milieu)regelgeving van toepassing zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geluid, bodemkwaliteit, emissie/luchtkwaliteit, waterkwaliteit en dergelijke.

Looije Agro Technics is als één van de weinige bouwmanagementbureaus in Nederland door de overheid erkend als ‘geaccepteerd deskundige’. Zie: http://www.uo-glastuinbouw.nl.

Door deze erkenning mag Looije Agro Technics (glas)tuinbouwbedrijven screenen en gecertificeerde jaarrapportages indienen. Bovendien zorgt deze overheidserkenning ervoor dat de vakspecialisten van de afdeling ‘Vergunning en regelgeving’ een volwaardige gesprekspartner voor de milieudienst van uw gemeente of regio zijn, zowel in de voorbereiding van vergunningen als bij de uitvoering van bijvoorbeeld milieucontroles.

Gewapend met zeer ruime praktijkervaring én up-to-date kennis van wetgeving én tuinbouwtechniek kunnen wij u ondersteunen en goed bekijken hoe uw situatie is of wordt en welke regelgeving voor uw bedrijfsproject van toepassing of het meest gunstig is. Zowel in de voorbereidende fase als bij de uitvoering begeleiden we uw project met vakkennis en passie.