Exploitatieberekening WKK

Voor veel glastuinbouwbedrijven is sinds de liberalisering van de energiemarkt de inzet van een eigen WKK installatie een goede keus gebleken om in de eigen energiebehoefte te voorzien én tevens bij te dragen aan het bedrijfsrendement door teruglevering van elektriciteit. Binnen Looije Agro Technics rekent een team van energiespecialisten uw specifieke situatie door:

Bij de aanschaf van een WKK installatie is niet alleen de investering van belang. In een door Looije Agro Technics ontwikkeld simulatiemodel wordt de rentabiliteit van de WKK installatie berekend. In deze berekening worden de investeringen voor de WKK installatie, netaansluitingen en alle overige kosten meegenomen. Ook subsidiemogelijkheden en energieprijzen worden in de berekeningen ingevoerd om de rentabiliteit te berekenen.

Op basis van uw historisch gasverbruik, teeltafhankelijk, wordt de inzet van de WKK installatie bepaald. Onze energiespecialisten kunnen tevens een financieringsrapport voor uw bank of geldverstrekker verzorgen.