CO2 emissiehandel

Klimaatverandering en het broeikaseffect zijn onderwerpen die sterk in de belangstelling staan. In het kader van het zogeheten Kyoto-protocol zijn Europese afspraken gemaakt om de emissie van CO2 te beperken. Voor Nederland geldt een reductie van de emissie van broeikasgassen in de periode van 2008-2012 met 6% ten opzichte van het referentieniveau in 1990. Emissiehandel is één van de instrumenten die daarvoor ingezet worden.

In Europa bestaat sinds al sinds 1 januari 2005 een systeem van CO2 emissiehandel (eigenlijk ‘emissierechtenhandel’). Dit systeem kent Europese regels en afspraken die nationaal geïmplementeerd worden. Zo stelt elke Lidstaat in de EU voor een bepaalde periode een nationaal allocatieplan (NAP) op. Dit NAP bevat de maximale hoeveelheid emissierechten die in een Lidstaat onder de reikwijdte van het systeem mag toewijzen. Ook worden de regels voor de individuele toewijzing van emissierechten aan bedrijven in dit NAP opgenomen. Tenslotte bevat het NAP een indicatieve lijst van toewijzingen van rechten aan de bedrijven die onder de emissiehandel vallen.

NAP1 en NAP2 en registratie emissierechten

Het plan voor de eerste periode 2005-2007 (NAP1) is volledig afgerond en het Nationale Toewijzingsbesluit voor deze periode staat inmiddels vast (Allocatieperiode 2005-2007). Momenteel wordt in Nederland gewerkt aan het allocatieplan voor de tweede periode 2008-2012 (NAP2).

De specialisten van de afdeling ‘Energieadvies’ kunnen precies vertellen wat dit voor uw project of bedrijfsvoering betekent. Neem vrijblijvend contact met hen op om uw situatie door te spreken en onafhankelijk advies op maat te krijgen.

Meer informatie? Neem contact met ons op!