Vergunningen teeltondersteunende voorzieningen buitenvelden

Ook voor de aanleg van specifieke, ingerichte teeltvelden voor de buitenteelt bij (glas)tuinbouw of boomkwekerij zijn verschillende vergunningen en andere regelingen van toepassing.
De medewerkers van afdeling ‘Vergunning en regelgeving’ kunnen precies bepalen wat wel moet, maar weten ook wat niet hoeft te gebeuren in uw specifieke situatie. Dat is wel zo praktisch.

Naast regelgeving kan het ook nodig zijn om specifieke technische inrichtingskennis in te brengen. Denk hierbij aan kennis van de aanleg van velden, hydrologie, recirculatie en dergelijke. Looije Agro Technics heeft al deze kennis onder één dak, en bovendien is deze kennis geheel onafhankelijk van leveranciers voor u als initiatiefnemer beschikbaar. Ons advies is marktbreed, absoluut zuiver, niet ingegeven door één bepaalde commerciële oplossingsrichting en technisch correct.

Neem direct contact met ons op