Tuinbouwgebiedsontwikkeling

Looije Agro Technics wordt door haar specialisatie meer en meer gevraagd om te adviseren of de regie te voeren bij het ontwerpen van tuinbouwgebieden. Dit is met recht een vak apart. De ontwikkeling van een gebied als geheel is natuurlijk pas succesvol als alle onderdelen in het gebied samensmelten tot één harmonieus geheel.

Doordat binnen Looije Agro Technics alle disciplines die nodig zijn voor tuinbouwgebiedontwikkeling of projectontwikkeling onder één dak zitten, is onze aanpak eenduidig en helder. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Contact opnemen