Industrie en restwarmte

Innovatie betekent: kansen zoeken en nieuwe mogelijkheden creëren zonder de haalbaarheid en exploitatie uit het oog te verliezen.

Zo begeleidt Looije Agro Technics diverse projecten waarbij restwarmte van industrie-complexen nuttig ingezet wordt ten behoeve van de verwarming van glastuinbouwbedrijven.

Neem bijvoorbeeld de Shell raffinaderij in Hemmingstedt (Duitsland). Een overschot aan warmte wordt enkele honderden meters getransporteerd naar een gloednieuw glastuinbouwgebied dat onder regie van Looije Agro Technics is ontwikkeld. Doordat diverse technische en planologische disciplines onder één dak verzameld zijn, kan Looije Agro Technics garant staan voor een optimale begeleiding van een dergelijk innovatief en veelzijdig project.

Neem contact met ons op