Zon- en schaduw berekeningen

Er zijn factoren die we niet kunnen bepalen, maar wel kunnen voorspellen en meten zoals: zoninstraling. Door de plaatsing van bepaalde bouwwerken ten opzichte van elkaar kan er bij projecten ongewenste of juiste gewenste schaduwwerking ontstaan. Speciale simulatiesoftware geeft inzicht hoe zon- en schaduwfactoren zich verhouden in uw project.

Uiteraard gebruiken de ontwerpers van Looije Agro Technics de geavanceerde software bij het maken van het ontwerp voor uw project. Daarnaast wordt Looije Agro Technics regelmatig door derden ingeschakeld om als externe deskundige rapportages te verzorgen en uit zon- en schaduwberekeningen consequenties te trekken en te adviseren.

Neem contact met ons op