Europees aanbesteden

Als een project gerealiseerd wordt voor of door een overheidsinstelling, dan gelden er wettelijke regels ten aanzien van het uitvoeren of ‘aanbesteden’ van dat project. Boven bepaalde drempelbedragen is het zelfs nodig dat er ‘Europees aanbesteed’ wordt, onder andere door aanmelding en publicatie in de uitgaven van de Europese Unie. Door dergelijke regels wil de overheid bouwfraudepraktijken voorkomen en bevorderen dat meerdere leveranciers een aanbieding kunnen doen.

Ook indien een project niet boven de wettelijke drempelbedragen uitkomt, en er dus geen wettelijke plicht tot aanbesteden bestaat, kan het verstandig zijn om de aanbesteding tenminste op een ’transparante wijze’ te doen. Dit betekent dat u maatregelen treft om met iedere leverancier op een heldere en transparante wijze te communiceren, zodat er geen enkele schijn van belangenverstrengeling kan ontstaan.

Het is de uitdaging om bij elke aanbesteding een goede balans te vinden tussen aan de ene kant de noodzaak tot aanbesteden, en aan de andere kant de wens om praktisch en vlot te kunnen blijven werken. De medewerkers van de afdeling ‘Vergunning en regelgeving’ kennen alle aspecten van de verschillende procedures en regelgeving, zowel op het gebied van nationale aanbestedingen als Europese aanbestedingen. Ook kunnen zij u adviseren over uitgangspunten en werkmethodes bij ’transparant aanbesteden’ en desgewenst uw hele project begeleiden.

De inzet van deze praktische kennis zorgt voor de invulling van onze bedrijfsslagzin: ‘doordacht en compleet’.

Neem contact met ons op!