Ontwerp nieuw bedrijf

Het ontwerpen van een nieuw glastuinbouwbedrijf is specialistisch werk. De beschikbare ruimte moet zo optimaal mogelijk ingevuld worden en in één ontwerp moet alles op elkaar afgestemd zijn. Uw wensen of eisen en uw visie zijn het uitgangspunt. Bestemmingsplan, wettelijke eisen en overige regelgeving en bijvoorbeeld verzekeringseisen worden vervolgens meegenomen en alles komt tezamen in één doordacht ontwerp.

Belangrijk: Looije Agro Technics is een zelfstandig bedrijf. We werken geheel onafhankelijk van leveranciers of installateurs of marktpartij. Dat waarborgt dat uw belangen centraal staan bij het uitwerken van uw project.

Bij het samenstellen van een ontwerp gebruiken we al onze vakinhoudelijke kennis. Van het onderdeel kas, scherming, verwarming, water, inrichting, betonwerk, grondwerk enz. tot en met een ontwerp voor uw bedrijfshal en kantoren. Ook het vooraf denken en beslissen ten aanzien van de mogelijke totale logistieke automatisering van uw bedrijfsproces (robots, machines) is nodig om tot een goed inrichtingsplan te komen. De projectmedewerkers van Looije Agro Technics B.V. kennen uw bedrijfstak en zijn helemaal up-to-date op inrichtingsgebied en vertalen dit in een optimaal ontwerp. Door bundeling van alle beschikbare kennis ontstaat voor uw project één totaalplan.

Nadat in samenspraak met u het totale plan is goedgekeurd wordt het plan door ons uitgewerkt in nauwkeurige (deel)beschrijvingen zodat offertes opgevraagd kunnen worden bij de door u gewenste leveranciers of installateurs.

U kunt onze specialisten natuurlijk inschakelen voor één onderdeel van uw nieuwbouw, maar zodra we als geïntegreerd team aan uw hele project werken zijn we op ons best. Niet voor niets is de bedrijfsslogan van Looije Agro Technics ‘doordacht en compleet’.

Meer informatie? Neem contact met ons op!