Planschade

Als voor de uitvoering van een project een bestemmingsplan gewijzigd moet worden of een projectbesluit Wro genomen moet worden, dan kan het zijn dat derden daarvan schade ondervinden. Men noemt dit ‘planschade’. Derden hebben de mogelijkheid om een claim bij de gemeente in te dienen op basis van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Als voorbereiding op een dergelijke claim zal een gemeente doorgaans het risico op planschade vooraf op u willen afwentelen door het afsluiten van een planschadeovereenkomst.

Of er daadwerkelijk risico op planschade is, wordt vooraf bekeken in de vorm van een ‘planschade-risicoinventarisatie’. Looije Agro Technics begeleidt het opstellen van dergelijke rapportages en zorgt ervoor dat de uitgangspunten en conclusies zo praktisch mogelijk worden gecommuniceerd met alle belanghebbenden. Daarnaast begeleiden we het opstellen van de planschadeovereenkomst met de gemeente en zorgen we ervoor dat uw belangen zo maximaal mogelijk worden vertaald in praktische en nuchtere afspraken.

Is er sprake van een planschadeclaim van derden die de gemeente op u wil verhalen? Dan zorgt Looije Agro Technics voor een goede ‘second opinion’ of contra-expertise.

Neem direct contact met ons op