Management ondersteuning / detachering

Management ondersteuning / detachering

Het managen van een hedendaags tuinbouwbedrijf van een grotere omvang vergt een grote hoeveelheid kennis en vaardigheden op talloze terreinen. Kennis van de teelt en het product, de techniek van de kwekerij, energie, relatiebeheer en personeelsmanagement maken deel uit van een lange lijst van ‘skills’ die de manager dient te beheersen.

Het opstarten van een nieuw tuinbouwbedrijf is geen sinecure. Gebouwen, installaties, gewas en personeel zullen op elkaar ingeregeld dienen te worden. Dit vereist in algemene zin een ruime ervaring van het leidinggevend kader. Om deze aanloopperiode zo kort mogelijk te houden, en daarmee kostenverhogende mindere efficiency te beperken, is het zaak dat het management vanaf het dag één weet wat te doen.

Als een opdrachtgever die kennis niet zelf in huis heeft, kan Looije Agro Technics gedurende een bepaalde periode zorgen voor het operationele management van het bedrijf. Hiertoe kan een medewerker permanent op locatie gedetacheerd worden, deze medewerker is afkomstig uit een poule van ervaren tuinbouwmanagers.

Neem contact met ons op!