Watervergunning

Om uw percelen optimaal te kunnen benutten wilt u soms een watergang verleggen of dempen. Of een extra dam met duiker aanleggen. Daarvoor heeft u t toestemming van  het waterschap nodig. Ook hebben de waterschappen ieder eigen regels als het gaat om het verharden van grote oppervlaktes (het bouwen van kassen of aanleggen van containervelden). Vaak moet u dan extra oppervlaktewater graven of in uw bassin water tijdelijk kunnen bergen.

In bijna alle gevallen is daarom bij de bouw of verbouwing van een glastuinbouwbedrijf een watervergunning noodzakelijk. Het niet (tijdig) aanvragen van zo’vergunning kan leiden tot ongewenste vertraging van uw project.

Wij kennen ook de regels en de mensen van uw waterschap. In goed overleg zorgen wij voor uw project voor de noodzakelijke maatwerkoplossingen.

Neem direct contact met ons op