Oplevering

Elk bouwproject heeft een moment waarop leveranciers in principe klaar zijn met hun werkzaamheden. De projectmedewerkers buitendienst van Looije Agro Technics zorgen ervoor dat alle deelopleveringen of de algehele oplevering goed begeleid wordt.

Zodra een leverancier meldt dat hij zijn werk gereed heeft, zal één van onze medewerkers in samenspraak met de leverancier alle geleverde en gemonteerde zaken langslopen. Eventuele tekortkomingen worden vastgelegd in een vooropleveringsverslag. Er kan uiteraard pas sprake zijn van een definitieve oplevering als alle tekortkomingen opgelost zijn. Doordat de projectmedewerkers buitendienst ook zorgdragen voor de bouwadministratie, is er een goed evenwicht tussen de stand van zaken op de bouw en de deelbetalingen aan leveranciers.

Bij de oplevering wordt ook uiteraard ook gezorgd voor het overdragen van tekeningen, handleidingen en relevante documentatie die bij de betreffende opdracht horen.

Neem contact met ons op