Huisvesting seizoenmedewerkers

De huisvestiging van seizoenmedewerkers is voor elk glastuinbouwbedrijf dat daarmee te maken heeft een serieuze uitdaging. Kiest u voor huisvesting in reguliere woningen, voor huisvestiging in pensions en dergelijke of kiest u voor een huisvestingoplossing op het bedrijf zelf?

Als u kiest voor een oplossing op het eigen bedrijf, dan zijn er verschillende wettelijke regels van kracht, onder andere op het gebied van Arbo. Ook moet de locatie die u aanwijst als logiesgelegenheid voldoen aan diverse bouwregelgeving. Echter….. u wilt natuurlijk ook niet doorslaan en uw huisvestingopgave optrekken naar het niveau van permanente bewoning.

De medewerkers van de afdeling ‘vergunning en regelgeving’ weten precies wat wel en niet noodzakelijk is (vanuit het oogpunt van regelgeving), maar hebben ook zoveel tuinbouwkennis dat ze weten wat praktisch en gebruikelijk is. Als er voor uw huisvestingoplossing vergunningen of aanpassingen in papierwerk nodig zijn, dan begeleiden ze dat natuurlijk van begin tot eind.

Neem direct contact met ons op