Archeologisch onderzoek

Soms is het bij de voorbereiding van een project nodig om aandacht aan archeologie te schenken. Ligt uw project in een gebied ligt met een bepaalde archeologische verwachtingswaarde dan is vaak bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning een archeologisch rapport al nodig. Bij een bestemmingswijziging is dit dan verplicht.

De wereld van de archeologie staat vaak ver van de nuchtere agrarische sector. Wij spreken ook die taal en kunnen daardoor uw belangen bij een vlotte doorloop van het project optimaal behartigen.

Neem direct contact met ons op