Bodemonderzoek

Het beleid van de overheid is gebaseerd op twee principes.
Principe één: bouwen op vervuilde grond tegengaan;
Principe twee: vervuilers zijn verantwoordelijk en betalen.

Bij nieuwbouwprojecten moet men daarom vaak als initiatiefnemer aantonen dat de grond niet vervuild is. Bij de start van een nieuw bedrijf dient men een zogeheten nul-onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek geeft het bevoegd gezag (de gemeente) inzicht in de bodemsituatie vóórdat uw bedrijf er kwam. Op het moment dat de bedrijfsactiviteiten op uw locatie ooit stoppen, wordt bepaald of uw bedrijfsvoering bepaalde vervuiling van de bodem heeft veroorzaakt.

Bodemonderzoeken zijn er in diverse soorten en maten. Het is uiteraard zaak om slechts precies dié onderzoeken te doen die wettelijk vereist of nodig zijn. De specialisten van de afdeling ‘Vergunning en regelgeving’ van Looije Agro Technics B.V. begeleiden uw project om ervoor te zorgen geen overbodige onderzoeken plaatsvinden of onnodige consequenties aan onderzoeken worden verbonden.

Neem direct contact met ons op