Watertoets

Een watertoets is totale beschrijving van alle watergerelateerde zaken die het gevolg zijn van uw project. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het dempen of graven van sloten, maar ook aan het hemelwater dat op het dek van de kas valt en daardoor niet meer voor de omgeving bruikbaar is. Indien het voor uw project noodzakelijk is dat het bestemmingsplan gewijzigd wordt, dan is het uitvoeren van een watertoets zelfs wettelijk verplicht.

Het voorbereiden en begeleiden een watertoets voor glastuinbouwprojecten vraagt specialistische kennis op het gebied van geohydrologie, planologie en natuurlijk: glastuinbouw.

Looije Agro Technics is één van de weinige bureaus in Nederland die deze disciplines samenbrengt ten behoeve van uw project en die daardoor een meer dan volwaardige gesprekspartner is bij de realisatie van uw nieuwbouwproject.

Meer informatie? Neem contact met ons op!