Omgevingsvergunning

Nieuwbouw, verbouw of uitbreiding: voor de uitvoering van zo’n project dient u een omgevingsvergunning te verkrijgen, meestal van de gemeente, soms van de provincie. Behalve bouwen, kunnen ook zaken als een inrit of het kappen van bomen in één aanvraag meegenomen worden. Dat kan schelen in tijd, geld en procedures. Soms kan het echter voordelen hebben om die zaken juist niet te combineren. Een goed ingestoken en opgebouwd aanvraagdossier is dus belangrijk. Daarmee heeft u ook sneller uw vergunning in handen.

Meer informatie? Neem contact met ons op!