Begeleiding aanvraag en aankoop tuinbouwinstallaties en inrichtingen

In een glastuinbouwbedrijf wordt gewerkt met een diversiteit aan installaties. Er zijn zowel installaties die gericht zijn op het scheppen van het juiste teeltklimaat (bijvoorbeeld verwarming, scherming, CO2, watertechniek assimilatiebelichting en dergelijk) als inrichtingen en installaties die gericht zijn op de teelt (hangende teeltgoten, transportsystemen, sorteersystemen en dergelijke).

De specialisten van Looije Agro Technics hebben kennis van alle gangbare systemen die in de (glas)tuinbouw ingezet worden. Bij de ontwikkeling van uw plan wordt aansluiting gezocht bij systemen die een meerwaarde hebben voor uw project. In het ene geval is dat door gebruik te maken van één of meerdere standaardoplossingen, in het andere geval moet een speciale oplossing bedacht en ontwikkeld worden.

Op basis van een voor u op maat gemaakte gedetailleerde projectbeschrijving worden verschillende leveranciers aangeschreven. De offertes die uitgebracht worden, worden door ons nauwkeurig met elkaar vergeleken. In deze fase zorgen we ervoor dat alle offertes gelijkwaardig worden en brengen we een aanbestedingsadvies uit.

Uiteindelijk bent u degene die de opdracht verleent, en zorgen we ervoor dat de afspraken tussen u en de leverancier correct worden vastgelegd. Dit voorkomt veel onduidelijkheid en ergernis in de uitvoeringsfase. Desgewenst kunnen wij daarna ook de bouwplanning en uitvoering op uw bouwlocatie begeleiden.

Neem contact met ons op