Aanpassen bestaand bedrijf

Bij het aanpassen van een bestaand glastuinbouwbedrijf is het van belang om een goede balans te vinden tussen gebruik, hergebruik en nieuwe investeringen. Nadat er een goede inventarisatie is gemaakt van de bestaande situatie, uw wensen en uw mogelijkheden, wordt een helder plan opgesteld om uw investeringen zo maximaal mogelijk te laten renderen.

Vervolgens wordt het plan door ons uitgewerkt in nauwkeurige (deel)beschrijvingen. Met deze projectbeschrijvingen kunnen we offertes opvragen bij de leveranciers of installateurs die u aanwijst

Meer informatie? Neem contact met ons op!