Geothermie

De prijzen voor fossiele brandstoffen fluctueren sterk. Een gunstige tijd om naar andere vormen van (duurzame) energie te kijken.

Geothermie is mogelijk zo een nieuw alternatief.  Naarmate men dieper in de aarde boort, neemt de temperatuur toe. Het verschilt per locatie op aarde. Bijv. in IJsland zit de warmte direct onder het aardoppervlak (Geisers). In Nederland moet tot op een diepte van 2.000-3.000 meter worden geboord om water met een temperatuur van circa 70 graden Celsius omhoog te pompen. De kosten van geothermische bronnen is sterk afhankelijk van de boordiepte.

In Oost Europa heeft Looije AgroTechnics in het verleden tuinders geadviseerd en begeleid bij de toepassing van geothermische energie. In Nederland wordt deze vraag ook steeds meer gesteld nu ook de overheid geothermie steeds meer gaat promoten als alternatieve energievorm. Onze technici staan tot u dienst in de vakkundige voorbereiding, begeleiding en uitvoering van deze projecten.

Meer informatie? Neem contact met ons op!