Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke plannen zoals het bestemmingsplan van uw gemeente bepalen welke ontwikkelingen er in een gebied wel en niet mogen. Een belangrijke vraag is dus: past uw uitbreidingswens binnen dit bestemmingsplan of niet?

Ook als dit niet zo is, zijn er toch manieren om die uitbreidingsruimte te kunnen krijgen. U dient dan wel een ruimtelijke ordeningsprocedure te doorlopen. Omdat de ene procedure de andere niet is en deze kostbaar en tijdrovend zijn, is een goede keuze hierin belangrijk. Wij kunnen een ruimtelijke onderbouwing voor uw opstellen die aantoont dat uw wens past binnen het ruimtelijke beleid.

Wij hebben ruime ervaring met deze procedures zodat we u hierbij u goed kunnen adviseren en kunnen zorgen voor de juiste keuzes.

Meer informatie? Neem contact met ons op!