Controle op de bouw

Ieder bouwproject staat of valt met een regelmatige en structurele coördinatie en controle of alle betrokken partijen de gemaakte afspraken correct nakomen. De projectmedewerkers buitendienst van Looije Agro Technics zorgen er daarom voor dat er conform afspraak met de opdrachtgever ruim voldoende fysieke bouwbegeleiding (ter plaatse) is. Indien de werkzaamheden dat vereisen (bijvoorbeeld bij het storten van beton of intensief grondwerk) of indien de opdrachtgever dat wenst, dan kan die bouwcontrole zelfs dagelijks of volcontinu plaatsvinden.

Een onderdeel van de bouwbegeleiding is dat onze projectmedewerkers van alle relevante bouwmaterialen steekproefsgewijs monsters nemen worden om de kwaliteit en toepasbaarheid te controleren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het nemen van glasmonsters om de lichtdoorlatendheid te testen of staalmonsters om de kwaliteit en dikte te controleren. Onze projectmedewerkers zijn bekend met de verschillende montage-eisen van alle tuinbouwspecifieke technieken. Ook de manier waarop leverancier hun materialen leveren, opslaan of monteren wordt daarom kritisch gevolgd en zo nodig worden de betrokken leveranciers op fouten aangesproken.

Daarnaast zijn onze projectmedewerkers buitendienst door hun fysieke aanwezigheid ook het aanspreekpunt voor vragen van uw leveranciers of (onder)aannemers.

Neem contact met ons op