Inspecties en keuringen

Een groot deel van de branden en ongevallen op agrarische bedrijven wordt veroorzaakt door defecten in de elektrische installatie van het bedrijf. Vaak ontstaat hierdoor kortsluiting of overbelasting aan de elektrische installaties. Het risico op ongevallen of brand door elektrische installaties moet zo klein mogelijk worden gehouden. Waar uw installatie precies aan moet voldoen is wettelijk vastgelegd in NEN normen.

Wanneer bij een calamiteit blijkt dat de installaties niet voldoen aan deze wettelijke normen, dan is de beheerder aansprakelijk.
De gevolgen bij schade aan gebouwen of installatie  kunnen enorm zijn, nog erger, er kan lichamelijk letsel ontstaan bij medewerkers of bezoekers.

Bij aanleg van de installaties kunnen er al fouten optreden, waardoor de installaties eigenlijk niet veilig zijn om te gebruiken. Daarom moeten installaties bij oplevering geïnspecteerd worden volgens  NEN 1010 normen (opleveringsinspectie).

Ook stelt de wetgever dat installaties regelmatig gecontroleerd moeten worden. Hiervoor zijn NEN 3140 normen opgesteld. De regelmaat is onder andere afhankelijk van de gebruiksfrequentie, kwaliteit van de installatie, de omgeving en meer. Wij kunnen samen met u bepalen met welke regelmaat uw installaties geïnspecteerd moeten worden. De inspecties moeten door een onafhankelijk gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd, Looije Agro Technics is zo’n bedrijf.

De Agro Elektra Inspectie is speciaal ontwikkeld voor Interpolis klanten in de agrarische sector. De inspectie is gebaseerd op de NEN normen, maar richt zich alleen op de grootste risico’s zoals brand en aanrakingsgevaar.

Jaarlijkse controle aan uw assimilatiebelichting zorgt er voor dat u voldoet aan normen en vermindert de kans op brand. Ook haalt u hierdoor maximaal resultaat uit uw belichtingsinstallatie.

Warmteverlies kost u geld.  Door slechte isolatie van leidingen, pompen en mengkleppen aan de verwarmingsinstallatie kunt u veel warmte verliezen. Een thermische lekkage inspectie zorgt er voor dat u weet waar warmteverlies optreedt. Door het maken van een thermische foto wordt het warmteverlies zichtbaar en kunnen er acties worden uitgevoerd om warmteverlies te voorkomen.

Ook voor zo’n thermische lekkage inspectie kunt u bij Looije Agro Technics terecht.

Meer informatie? Neem contact met ons op!