Waterzuivering

Iedere tuinbouwondernemer wordt verplicht om vanaf 1 januari 2018 zijn restwaterstromen te zuiveren. Dit kan individueel opgepakt worden of een tuinder neemt deel aan een collectieve, gebiedsgerichte aanpak.
Voor collectieven is een uitstelregeling tot 2021 mogelijk. Hiervoor is het van belang uiterlijk 31 december 2016 een compleet businessplan in te dienen bij het bevoegd gezag.

Looije Agro Technics kan collectieven van tuinders helpen bij alles wat op het pad komt om te voldoen aan hun zuiveringsplicht, van het doorrekenen van zuiveringskosten tot advisering rondom de zuiveringsinstallaties die op de markt komen.

Voordelen van het inschakelen van Looije Agro Technics:

  • Alle kennis die nodig is, is aanwezig onder 1 dak, binnen 1 bedrijf
  • We handelen en adviseren totaal onafhankelijk van enige leverancier van zuiveringstechnieken
  • We kunnen meer dan alleen het begeleiden van het papieren businesscase traject. Vanuit onze technische kennis en jarenlange ervaring kunnen we ook de technische haalbaarheid van mogelijke oplossing beoordelen
  • Onze technische projectleiders kunnen de aanleg tot en met de oplevering en ingebruikname van het zuiveringssysteem begeleiden

Meer informatie? Neem contact met ons op!