Geaccepteerd deskundige

Alle tuinbouwbedrijven moeten hun verbruik van energie, gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en overige emissies registreren. Vervolgens moet het verbruik aan de overheid gemeld worden via een zogeheten ‘Geaccepteerd Deskundige’.

Looije Agro Technics is erkend als ‘Geaccepteerd Deskundige‘ inzake GLAMI, de UitvoeringsOrganisatie (UO) en het Besluit Glastuinbouw. Dat betekent dat Looije Agro Technics officieel milieurapportages, emissierapportages en dergelijke mag indienen namens tuinders. Maar er is meer: door de officiële erkenning kunnen we dé gesprekspartner voor uw bedrijf zijn bij milieucontroles, vragen over emissies, energieverbruik en dergelijke.

Neem direct contact met ons op