Bouwvergaderingen

Bij het feitelijk uitvoeren van de bouw zijn altijd meerdere leveranciers of (onder)aannemers betrokken. Het is belangrijk om goede afspraken met alle leveranciers te maken. Looije Agro Technics zorgt daarom als onderdeel van de bouwbegeleiding voor het organiseren en leiden van regelmatige en heldere bouwvergaderingen. Op deze bouwvergaderingen kunnen efficiënt afspraken gemaakt worden en kunnen de werkzaamheden van alle partijen goed op elkaar afgestemd worden.

Naast het maken van afspraken en het bespreken en verifiëren van de planning is het onderdeel ‘Veiligheid en gezondheid’ een vast terugkerende item. Als opdrachtgever bent u namelijk verantwoordelijk dat er op uw project veilig en verantwoord wordt gewerkt.

Ook het bespreken en afstemmen van eventueel meer- of minderwerk kan op de bouwvergadering aan bod komen. Onze medewerkers van de buitendienst zorgen voor een strakke bouwregie en heldere verslaglegging. Zo worden veel problemen op voorhand al voorkomen.

Neem contact met ons op