Periodieke inspectie

Als werkgever bent u er verantwoordelijk voor dat uw elektrische installaties en apparatenhet veilig gebruikt kunnen worden. Ook bent u verantwoordelijk voor de voorlichting van uw medewerkers hierover. Al deze regels en normen zijn wettelijk vastgelegd in NEN 3140.

De wetgever stelt dat elektrische installaties regelmatig gecontroleerd moeten worden. Deze regelmaat is onder andere afhankelijk van de gebruiksfrequentie, kwaliteit van de installatie, de omgeving en meer. Wij kunnen samen met u bepalen met welke regelmaat uw installaties geïnspecteerd moeten worden.

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst één op de drie branden wordt veroorzaakt door defecten in elektrische installaties! Regelmatige controle is gericht op het opsporen van (potentiële) defecten in elektrische installaties. Hierdoor wordt de kans op brand of andere ongevallen geminimaliseerd.

Looije Agro Technics kan als onafhankelijke specialist de periodieke inspecties op uw bedrijf uitvoeren. Medewerkers van de buitendienst zijn speciaal opgeleid om deze inspecties uit te voeren. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.