Landschappelijke inpassing

Voor de één is een glastuinbouwbedrijf een prachtige onderneming, voor de meeste niet-tuinbouwgerichte mensen staat ‘glas’ niet op nummer één qua ruimtelijke uitstraling. Veel gemeenten hanteren daarom in bestemmingsplannen eisen ten aanzien van de inpassing van een glastuinbouwbedrijf door middel van zgn. ‘landschappelijke inpassing’.

Natuurlijk kan een willekeurige hovenier of landschapsarchitect een plan opstellen, maar in de optiek van Looije Agro Technics kan een landschappelijke inrichting alleen opgesteld worden door of in samenwerking met vakmensen met specifieke kennis van de glastuinbouwsector. Zo wordt voorkomen dat het plan onderdelen bevat die overbodig zijn of soms zelf problemen kunnen geven.

Als landschappelijke inpassing in uw situatie vereist is, dan kijken we samen met u naar een passende en betaalbare oplossing die recht doet aan de pragmatische manier waarop men in de glastuinbouw werkt.

Meer informatie? Neem contact met ons op!