Alternatieve energiebronnen

De maatschappelijke roep om zorgvuldiger om te gaan met fossiele brandstoffen wordt steeds nadrukkelijker. Dit vertaalt zich onder andere in een stevig prijspeil van de olieprijzen en de direct of indirect daaraan gekoppelde gasprijzen.

Juist nu oriƫnteren veel moderne glastuinbouwbedrijven zich op de mogelijkheden om via alternatieve bronnen energie op te wekken, of om anders om te gaan met de energievraag.

Denk hierbij aan ondergrondse energieopslag, en het opwekken van energie door middel van biovergisting, co-vergisting of het bijstoken van biobrandstoffen. Al deze zaken zijn voor de energiespecialisten van Looije Agro Technics B.V. gesneden koek. Graag bekijken wij samen met u wat het beste is voor uw bedrijf.

Meer informatie? Neem contact met ons op!