Građevinski sastanci

Uvek postoji nekoliko dobavljača ili izvođača radova koji su uključeni u samu izgradnju. Jako je bitno da se sa svim izvođačima sklope jasni i precizni dogovori (ugovori). Looije Agro Technics B.V. preduzima posebne mere i brine za celokupnu organizaciju svih sastanaka i dogovaranja sa dobavljačima i izvođačima radova, u smislu organizacije i nadzora same izgradnje. Na ovim građevinskim sastancima se dogovaraju i usklađuju sve građevinske aktivnosti.Pored naših stručnjaka za pregovaranja i planiranje, naš tim za “Zdravlje i bezbednost” se takođe uključuje u rad. Vi kao naručilac posla ste odgovorni za to da se vaš projekat izvodi bezbedno, a mi ćemo se pobinuti da je to zaista tako.Na građevinskim sastancima se ugovaraju i moguće promene u smislu smanjenja ili povećanja obima posla. Looije Agro Technics B.V. će se pobrinuti za to da su sve promene prethodnih dogovora zabeleže u okviru unificiranih i jasnih izveštaja u kojima su zabeleženi i troškovni detalji u vezi sa promenama. Na ovaj način ćete izbeći mnoge moguće probleme i nesporazume.