Savetovanje prilikom naručivanja i kupovine staklene bašte

Laik misli da postoji samo jedna vrsta staklenika, ali vi znate da nije tako. Staklene bašte se razlikuju! U konsultaciji sa vama, Looije Agro Technics B.V. specijalisti će napraviti plan staklene bašte koji se uklapa u sve vaše potrebe, želje i mogućnosti.

Postoje mnogi dobavljači i graditelji staklenih bašti. Svi imaju svoja interesovanja i određene mogućnost. Upravo zbog toga, Looije Agro Technics B.V. radi potpuno nezavisno od dobavljača i graditelja staklenih bašti, što je sigurno plus, jer nas zanima koja smjer razvoja tržišta može biti interesantna za vas i koja smjer razvoja optimalno se uklapa u vaše želje, potrebe i mogućnosti.

Na osnovu detaljnog opisa projekta, koji ćemo uraditi specijalno za vas, vaši dobavljači i izvođači radova (koje sami odaberete!) će imati jasna uputstva šta treba da rade. Sve ponude ćemo pažljivo razmotriti i uporediti. U ovoj fazi ćemo proveriti sve vaše primljene ponude, a onda ćemo vas u vezi sa njima konstruktivno posavetovati.

Vi se naravno odlučujete i dodeljujete posao dobavljaču po želji, a mi ćemo se pobrinuti za to da su vaši ugovori sa dobavljačima i poslovnim partnerima pravilno i tačno formulisani i jasno napisani. Samo tako ćete unapred sprečiti moguće nejasnoće i probleme, koji mogu da nastanu kasnije tokom sledećih faza – faza implementacije.