Logistički sistemi u stakleniku i dvorana firme

Looije Agro Technics B.V. je aktivan i u okviru sektora komercijalne proizvodnje hrane i namirnica, ali i u drugim sektorima tržišta staklenih bašti. Svaki sektor ima svoja logistička rešenja u vezi sa zalivanjem, transportom, obradom, sortiranjem i spremanjem za isporuku. Neki od ovih sistema su: sistem kontejnera, automatska kolica za skupljanje, viseći ili podzemni transporteri, sistem za potpuno automatsko sortiranje i sl.Mi imamo potrebna znanja o svim raspoloživim tehnologijma i mogućnostima iz ove oblasti, tako da ćemo za vas odabrati upravo onakvu logističku šemu koja se savršeno uklapa sa vašim željama, potrebama i mogućnostima. Autentičan logistički plan kreiramo specijalno za vašu kompaniju i ne postoje dva ista plana.U razvoju logističke šeme vaši su ineteresi i želje u prvom planu. U nekim slučajevima kombinujemo takve komponente, koje su već standardno dostupne na tržištu odnosno standardne su za vašu liniju poslovanja, dok je u drugim primerima potrebno da se pronađu specijalna rešenja, koja se posebno kreiraju i razvijaju samo za vas.U početku ćemo razviti opšti koncept i pripremiti sveobuhvatne funkcionalne opise i crteže/nacrte, tako da ćete to imati spremno pre traženja ponuda od dobavljača. Ovakav sistem rada sprečava da komercijalni interesi dobavljača nadjačaju inženjering sistema. Zbog toga je Looije Agro Technics tvorac mnogih novih sistema na tržištu staklenih bašti, uključujući i revolucionarni sistem vezan za uzgajanje saksijskog bilja na uskim, pokretnim žlebovima. U okviru tržišta staklenika, čak i uzgajanje paradajza, paprike ili drugih biljaka ume da bude vrlo zahtevno i odgovorno.Naši stručnjaci iz službe “Logističkih sistema” blisko sarađuju sa našim timom za pripremu projekta, kao i sa drugim stručnjacima, zbog toga što postoji mnogo preklapanja između oblikovanja i implementacije logističkih sistema i izgradnje staklenika, poslovnih prostora, kao i druge opreme na tržištu staklenih bašti.