Oprema za osvetljenje

Kreiranje optimalnog sistema osvetljenja vaše staklene bašte za nas predstavlja specijalistički rad u koji se uključuju i stručnjaci za proizvodnju i stručnjaci za energetiku.Sigurno se pitate da li će predviđeni sistem osvetljenja zaista raditi kao što je planirano? Kada se sistem postavi, mi izvodimo specijalna merenja koja će precizno pokazati da li vaša oprema radi baš ono što želimo da radi. Naši jasni i detaljni izveštaji vam pružaju informacije vezane za proizvodnju i distribuciju svetlosti, njenu snage i kapacitet, itd.Looije Agro Technics B.V. radi potpuno nezavisno od dobavljača i drugih kompaniji pa tako možete biti sigurni da su naši izveštaji potpuno objektivni i stručni i da “rasvetljavaju” sve vaše nedoumice i odgovaraju na sva vaša pitanja.