Završna faza

Svaki uspešan građevinski projekat dostigne stadijum u kome dobavljači i izvođači radova privode svoj posao kraju. Naš Looije Agro Technics B.V. tim koji nadzire spoljašnje izvođenje usluga i radova će i u ovoj završnoj fazi nadzirati projekat i sve njegove završene jedinice odnosno konačnu završnicu.Čim spoljni izvođač radova javi da je posao završen, naš stručnjak će proveriti da li su završeni svi detalji i da li je sve u skladu sa dogovorom. Nastale greške i nedostaci će biti zabeleženi u završnom izveštaju. Naravno, nećemo dozvoliti da se posao ne završi. Sve mora da bude onako kako je dogovoreno. Kako naš tim brine i za građevinsku administraciju, uvek vodimo računa da postoji pravi balans u smislu završenih radova (kvaliteta odrađenog posla) i vašeg plaćanja računa dobavljačima.Na kraju ćemo se pobrinuti i za čuvanje i prenos svih crteža/nacrta, uputstava i druge dokumentacije vezane za urađeni posao.