Širenje postojeće kompanije

Širenje kompanije (koja postoji na tržištu staklenih bašti) je izazov, zato što je potrebno razviti plan širenja kompanije u kojem je njena optimalna funkcionalnost sačinjena od postojećih i novih delova kompanije.Prilikom izrade plana širenja, specijalizovano projektno osoblje iz Looije Agro Technics B.V. će prvo prikupiti sve potrebne informacije u vezi sa trenutnim stanjem vaše kompanije. Nakon toga, uključićemo sve vaše želje i mogućnosti i tako ćemo razviti najbolji plan koji potpuno odgovara vašim potrebama.Na kraju, ćemo razviti celokupan plan koji će obuhvatati sve (detaljne ili parcijalne) opise koji se mogu dalje koristiti za potrebe potražnje ponuda od strane dobavljača ili drugih poslovnih partnera koje izaberete vi.